Υποστηρικτές

Στην προσπάθεια μας να υλοποιήσουμε τα προγράμματα μας έχουμε ως υποστηρικτές:

1.      Τον κ. Αντώνη Μαγγανά.

      Ομότιμος Καθηγητής,  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2.      Τον κ. Γρηγόρη Λάζο.

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.