Ιδρυτικά Μέλη

Ιδρυτικά μέλη:

Τίνα Αννέτ Τόρρονεν & Μαρία Λογαρά Παπαστεργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.