4. Στήριξη κρατούμενων μητέρων

Επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας τους στο σωφρονιστικό πλαίσιο. 

Ο σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην διαχείριση της επαφής της μητέρας με το παιδί της, την υιοθέτηση μιας υγιούς στάσης απέναντι στις πολλαπλές ταυτότητες που καλείται να διαχειριστεί και γενικότερα μια προετοιμασία σε περίπτωση καταδίκης της, αν είναι υπόδικη και μεταφορά της σε κλειστή φυλακή.

Στοχεύουμε:

  1. Στην αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης και στην προετοιμασία μιας πιθανής μακροχρόνιας φυλάκισης.

  2. Στην ενίσχυση του ρόλου της ως μητέρα διαχωρίζοντας την ποινή της από τον γονεϊκό ρόλο.

  3. Στην ποιοτική επαφής της με το παιδί κατά την διάρκεια των επισκεπτηρίων.

  4. Στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχοπιεστικών παραγόντων που απορρέουν από τον αποχωρισμό της με το παιδί.

  5. Στην χρησιμότητα της γενικής διαχείρισης του χρόνου της μέσα στην φυλακή και την παρότρυνση για συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες.