2.Ψυχοκοινωνική στήριξη κρατουμένων

 

Ομάδες Συζήτησης Ηθικών Διλημμάτων, μία ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση

Η παρέμβαση στοχεύει στη μείωση της υποτροπής των παραβατικών συμπεριφορών, στην υιοθέτηση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης, στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, στην δημιουργία και ενίσχυση μίας θετικής ταυτότητας, στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης

Οι ομάδες Ηθικών Διλημμάτων απαρτίζονται από μικρές ιστορίες, στις οποίες ο πρωταγωνιστής καλείται να πάρει μία απόφαση. Τα μέλη της ομάδας διερευνούν τις επιλογές που έχει ο κεντρικός χαρακτήρας του διλήμματος, αναλογιζόμενοι τις αξίες και τις συνέπειες διαφόρων συμπεριφορών. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται παιχνίδια εναλλαγής ρόλων (roleplay), με στόχο την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και την αποφόρτιση της ομάδας

Το πρόγραμμα αυτό έχει αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο τόσο σε κοινοτικά όσο και ιδρυματικά πλαίσια, με παραβάτες χαμηλού και υψηλού κινδύνου (Tong & Farrington, 2006). Η παρέμβαση αυτή είναι εξίσου αποτελεσματική για ανήλικους και ενήλικους παραβάτες, ιδιαίτερα για όσους έχουν γνωστικά ελλείμματα και βρίσκονται σε μεσαίο με υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας (Robinson & Porporino, 2001).

 

 

 

 

 

 

 

 

.