5. Ομάδες Ομότιμης Υποστήριξης (Peer Support Group)

 

Γενικές πληροφορίες

Στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της «Πύλης Ελευθερίας», προγραμματίζονται από φέτος, πέραν των άλλων δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ομάδες ομότιμης υποστήριξης (peer support group) σε άτομα που έχουν κοινό σημείο αναφοράς την εμπειρία της κράτησης κάποιου συγγενικού τους προσώπου σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Διαδικασία ένταξης στην ομάδα

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομάδα αυτοβοήθειας πουθα προσφέρεται από την «Πύλη Ελευθερίας», θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν στο 21 1411 6300 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 17:30). Αφού ενημερωθούν σχετικά με τις ομάδες που διεξάγονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δυνατότητα συμμετοχής, ημερομηνία έναρξης κλπ.), θα καταχωρούνται στη λίστα των υποψήφιων συμμετεχόντων. Όταν πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της ομάδας για την οποία ενδιαφέρονται, θα καλούνται σε μια εισαγωγική συνέντευξη αξιολόγησης που θα διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι ανάγκες του κάθε υποψήφιου θα μπορούν να καλυφθούν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ομάδα. Μετά το πέρας της αρχικής αξιολόγησης, επιλέγονται τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ομάδα και έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το αν έγιναν δεκτοί, ξεκινά η συμμετοχή τους στην ομάδα. Οι συνεδρίες των ομαδικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται στους χώρους της «Πύλης Ελευθερίας», σε εβδομαδιαία συνήθως βάση. Τα μέλη της ομάδας και οι συντονιστές δεσμεύονται να κρατήσουν το περιεχόμενο των συναντήσεων εμπιστευτικό και να σεβαστούν το απόρρητο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών.

Τι είναι οι Ομάδες Ομότιμης Υποστήριξης (peer support group)

Στην ομάδα αυτή όλα τα μέλη έχουν ισότιμη θέση, ενεργητική εμπλοκή και αλληλοεπιδρούν σε ένα οργανωμένο, υποστηρικτικό περιβάλλον. Στις ομάδες αυτοβοήθειας οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα προσωπικά τους συναισθήματα, την ενημέρωση που έχει ο καθένας και τις στρατηγικές που έχουν αναπτύξει προκειμένου να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους. Αν και η παραπάνω παρέμβαση στηρίζεται σε ένα κλίμα αυτοβοήθειας, η ομάδα μπορεί να διεξαχθεί και με την παρουσία ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Στη συγκεκριμένη ομάδα οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να:

·         Μοιράζονται κοινές εμπειρίες και συναισθήματα

·         Συζητούν για θέματα που προκύπτουν από την εμπειρία της κράτησης (π.χ. επιπτώσεις της απουσίας του κρατούμενου ως συντρόφου και ως φίλου, ποιοτικό επισκεπτήριο κ.τ.λ.)

·         Ενισχύσουν κοινωνικές δεξιότητες, όπως την συνεργατικότητα και την αυτονομία

·         Βρουν προσαρμοστικούς και λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης του στίγματος, καθώς και, των επιπτώσεων που επιφέρει αυτό

·         Καλλιεργήσουν πνεύμα εμπιστοσύνης ως προς τον εαυτό και προς τους άλλους

·         Αναπτύξουν την ελπίδα, την αισιοδοξία και την ικανοποίηση από τη ζωή

Στο πλαίσιο των συναντήσεων θα πραγματοποιηθούν ειδικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες (π.χ. εγκληματολόγους, σωφρονιστικούς υπαλλήλους κ.α.) με σκοπό την ενημέρωση των μελών για εξειδικευμένα θέματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις ανάγκες και τα αιτήματα της ομάδας.