ΠΡΟΦΙΛ

Η «Πύλη Ελευθερίας» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξή τους.

Οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε : 

  • προγράμματα επανένταξης ανήλικων παραβατών εντός και εκτός των χώρων κράτησης,
  • προγράμματα ψυχοκοινωνικά και ψυχαγωγικά σε άτομα με αναπηρία ( Αμεα),
  • ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα σε εφήβους και παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία,
  • στη στήριξη του οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων με ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας,
  • εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

 

Έχουμε αναπτύξει δεσμούς με ξένες οργανώσεις και φορείς όπως το Children of Prisoners Europe (COPE) (Παιδιά κρατουμένων Ευρώπης στο οποίο είμαστε και μέλη), το Eurochild (είμαστε μέλη), κ.ά όπου έχουμε μοιραστεί καλές πρακτικές.

Η Πύλη Ελευθερίας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «IRISES». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 φορείς από ευρωπαϊκες . Η δικιά μας συμμετοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς είναι η μοναδική οργάνωση που υλοποιεί ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση σε ανήλικους και νέους παραβάτες εντός των χώρων κράτησης.

ΕπίσηςσυμμετείχαμεκαισεπρόγραμμαErasmus+ YOUTH IN ACTION μετίτλο “Alternative measures to prison for young people.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες μας αφορούν:

vΨυχοκοινωνική υποστήριξη του οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων και ειδικότερα των ανήλικων μελών.

vΨυχοκοινωνική στήριξη ανήλικων παραβατών.

vΨυχοεκπαιδευτικά προγράμματα σε εφήβους και παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία.

vΠρογράμματα στήριξης έγκλειστων μητέρων.

vΠρογράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και ψυχαγωγικά σε άτομα Αμέα.

vΨυχοκοινωνική υποστήριξη αποφυλακισμένων.

vΕκπαιδευτικά προγράμματα.

vΝομική και ψυχοκοινωνική στήριξη μεταναστών και προσφύγων.

vΔιεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς μας.