ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - FREEDOM GATE GREECE
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Προστασία από Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

 

Η Πύλη Ελευθερίας αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία, ανεξάρτητα από το γένος, τη καταγωγή, την κουλτούρα και την αναπηρία.

Δεσμεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί τις βασικές αξίες της και να αποτρέπει την κακοποίηση και την εκμετάλλευση των ανηλίκων.

Το Προσωπικό της Πύλης Ελευθερίας και οι Συνεργάτες της οφείλουν να σέβονται την αξιοπρέπεια των παιδιών με τα οποία έρχονται σε επαφή διασφαλίζοντας ότι η προσωπική και η επαγγελματική τους συμπεριφορά διέπεται από υψηλές προδιαγραφές σε κάθε περίπτωση. Αναμένεται εξίσου να υπηρετούν με ακεραιότητα και να προωθούν τις σωστές σχέσεις, όταν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Αναγνωρίζει τις ανάγκες των παιδιών και, ως εκ τούτου, δεσμεύεται να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που τα προστατεύει.

Δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού