ΠΡΟΦΙΛ

Η «Πύλη Ελευθερίας» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικά ευπαθών ομάδων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξή τους.

Οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε : 

  • προγράμματα επανένταξης ανήλικων παραβατών εντός και εκτός των χώρων κράτησης,
  • προγράμματα ψυχοκοινωνικά και ψυχαγωγικά σε άτομα με αναπηρία ( Αμεα),
  • ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα σε εφήβους και παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία,
  • στη στήριξη του οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων με ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας,
  • εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

ERASMUS PLUS

Erasmus Plus - Re[enter]

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα  με τίτλο RE[ENTER] στην κατηγορία της εκπαίδευσης ενηλίκων ERASMUS + και είμαστε ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος. Συμμετέχουμε 9 οργανώσεις συνολικά από Ελλάδα,  Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο και Ρουμανία. Το πρόγραμμα αφορά ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης εργαζόμενων και εθελοντών που εργάζονται σε καταστήματα κράτησης και σε θέματα που αφορά την ένταξη των αποφυλακισμένων στην αγορά εργασίας .

Erasmus Plus - Spirits 

Συμμετέχουμε ως εταίρος στο project με τίτλο "SPIRITS" (Skills Improvement of Prison Inmates through Sport education) που κατατέθηκε από την ιταλική όργάνωση UISP (KA2 Erasmus+) .  5 οργανώσεις από 4 χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία (2 UISP commettees - Alessandria and Cirie, Kurazh, FSFCA, Suceava Sport for all, Freedom Gate Greece)

ΔΩΡΕΑ

Η "Πύλη Ελευθερίας"   έχει ανάγκη την δική σας  στήριξη  για να  μπορεί να υλοποιεί τα προγράμματα της. Μπορείτε να κάνετε την δωρεά σας είτε με την μορφή ετήσιας συνδρομής ( 25 ευρώ ετησίως & 5 ευρω για τους φοιτητές και ανέργους) είτε με κατάθεση στο κάτωθι λογαριασμό:

 

Εθελοντισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προκειμένου να λειτουργήσουν τα προγράμματα μας καλούμε εθελοντές που  έχουν τη διάθεση να στηρίξουν το όραμα μας και να συνδράμουν στην υλοποίηση τους
Ειδικότερα:
Ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι
Κοινωνικοί λειτουργοί
Κοινωνιολόγοι
Εγκληματολόγοι
Εκπαιδευτικοί – παιδαγωγοί
Άτομα που ασχολούνται με τέχνες, Art Therapists