4.Ψυχοκοινωνική στήριξη ανήλικων παραβατών

Γενικές πληροφορίες 

Μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα που λόγω συνθηκών ξεπέρασαν την διαχωριστική γραμμή της νομιμότητας και βρέθηκαν στην σκοτεινή πλευρά της παρανομίας, χωρίς να έχουν αντίληψη και κρίση, τις περισσότερες φορές, των πράξεων τους. Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί στο πού οφείλεται η παιδική παραβατικότητα και πολλές ακόμη έχουν διατυπωθεί για την αναμόρφωση τους. Δικό μας μέλημα είναι να συμβάλλουμε στη στήριξη του ανήλικου παραβάτη κατά την διαδικασία της ένταξης του στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να «αποδεσμευτεί» αρχικά από τον κοινωνικό «στιγματισμό». Γνωρίζουμε πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τους ρόλους των θυτών και των θυμάτων. Η απομόνωση των ανηλίκων, η αποστασιοποίηση από «το πρόβλημα», η αδιαφορία ή η παραδειγματική τιμωρία δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος IRISES ( 1/1/2015 έως 31/12/2016) η οργάνωση μας συμμετέχει με παρέμβασεις ψυχολογικής υποστήριξης σε ανήλικους και νέους παραβάτες. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους κράτησης. Η πρώτη παρέμβαση ξεκινάει στις 20 Ιανουαρίου στο ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Αυλώνα  και θα διαρκέσει 4 μήνες περίπου. 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση βασίζεται στο μοντέλο Reasoning and Rehabilitation Program (R & R) (Ross, Fabiano & Ross, 1986), μία γνωστική-συμπεριφορική παρέμβαση σε ομάδες στόχου ανήλικους και ενήλικους παραβάτες, χρήστες ουσιών και άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά. Τα στοιχεία που το αποτελούν είναι η επίλυση προβλημάτων, κοινωνικές δεξιότητες, διαπραγματευτικές δεξιότητες, διαχείριση συναισθημάτων, δημιουργική σκέψη, ενίσχυση αξιών, κριτική σκέψη, αναθεώρηση στάσεων και ενσυναίσθηση (victim empathy).

Το πρόγραμμα αυτό έχει αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο τόσο σε κοινοτικά όσο και ιδρυματικά πλαίσια, με παραβάτες χαμηλού και υψηλού κινδύνου (Tong& Farrington, 2006). Η παρέμβαση αυτή  είναι εξίσου αποτελεσματική για ανήλικους και ενήλικους παραβάτες, ιδιαίτερα για όσους έχουν γνωστικά ελλείματα και βρίσκονται σε μεσαίο με υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας (Robinson & Porporino, 2001). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η παρέμβαση λειτουργεί τόσο με εθελοντική όσο και με ακούσια συμμετοχή και φάνηκε να οδηγεί σε σημαντική μείωσησυλλήψεωνκαι υποτροπών ως προς την παραβατική συμπεριφορά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.