2. Ομαδικά προγράμματα Ψυχοθεραπείας.

 

Γενικές πληροφορίες

Στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της «Πύλης Ελευθερίας», προγραμματίζεται από φέτος, πέραν των άλλων δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η εφαρμογή ομαδικών προγραμμάτων Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ) σε  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και ομάδα που απευθύνεται στο οικείο περιβάλλον των κρατουμένων.

Υπάρχουν ομαδικά προγράμματα τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες, όπως, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία και έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς ή διαταραχής πανικού κ.α. Μέσα από τη συμμετοχή σε προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να αντλήσουν στήριξη και ενθάρρυνση και να ωφεληθούν από την εκμάθηση καινούριων δεξιοτήτων. Τα προσφερόμενα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (πχ. εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.α.) Αφορά, κυρίως, ανέργους/μακροχρόνια ανέργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, μονογονεϊκές οικογένειες, πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Όσον αφορά το οικείο περιβάλλον των κρατουμένων, τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται στους γονείς, συντρόφους, συζύγους, φίλους και στο πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον όσων είναι σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.

 

Συμμετέχοντες, κόστος και αριθμός συνεδριών

Τα ομαδικά προγράμματα της «Πύλης Ελευθερίας» θα αποτελούνται από 4 έως 10 συμμετέχοντες με κοινούς στόχους και θα συντονίζονται από δύο ειδικούς ψυχολόγους, εκπαιδευμένους στις ομαδικές παρεμβάσεις. Τα ομαδικά προγράμματα της «Πύλης Ελευθερίας» πρόκειται να είναι προγράμματα ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα, σύντομα, δομημένα και με συγκεκριμένους στόχους. Ο αριθμός των θεραπευτικών συναντήσεων θα είναι 12, διάρκειας δυόμιση ωρών και το κόστος της κάθε συνεδρίας θα είναι δωρεάν.      

 

Διαδικασία ένταξης στα ομαδικά προγράμματα

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τα ομαδικά προγράμματα που θα προσφέρονται από την «Πύλη Ελευθερίας», θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν στο 21 1411 6300 εσ. 107 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 17:30). Αφού ενημερωθούν σχετικά με τις ομάδες που διεξάγονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δυνατότητα συμμετοχής, ημερομηνία έναρξης κλπ.), θα καταχωρούνται στη λίστα των υποψήφιων συμμετεχόντων. Όταν πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της ομάδας για την οποία ενδιαφέρονται, θα καλούνται σε μια εισαγωγική συνέντευξη αξιολόγησης που θα διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι ανάγκες του κάθε υποψήφιου θα μπορούν να καλυφθούν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ομάδα. Μετά το πέρας της αρχικής αξιολόγησης, επιλέγονται τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ομάδα και έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το αν έγιναν δεκτοί, ξεκινά η συμμετοχή τους στην ομάδα. Οι συνεδρίες των ομαδικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται στους χώρους της «Πύλης Ελευθερίας», σε εβδομαδιαία συνήθως βάση. Τα μέλη της ομάδας και οι συντονιστές δεσμεύονται να κρατήσουν το περιεχόμενο των θεραπευτικών συναντήσεων εμπιστευτικό και να σεβαστούν το απόρρητο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια των ομαδικών θεραπειών.

 

Αναλυτικότερα, η «Πύλη Ελευθερίας» προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα ομαδικής θεραπείας: 

1. Ομαδικό Πρόγραμμα καταπολέμησης της Κατάθλιψης.

2. Ομαδικό Πρόγραμμα για τη διαχείριση του Κοινωνικού Άγχους και την εκπαίδευση στη Διεκδικητικότητα.

3. Ομαδικό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Γενικευμένης Αγχώδης Διαταραχής με ή χωρίς Κρίσεις Πανικού.

 

Στις ομάδες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

1. Ομαδικό Πρόγραμμα καταπολέμησης της Κατάθλιψης.

 Η κατάθλιψη είναι μία διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση του ατόμου και συνοδεύεται συνήθως από μειωμένη ενεργητικότητα και αυξημένη κόπωση. Το άτομο με κατάθλιψη συνήθως βιώνει αλλαγές στη διάθεση, στο βάρος, στον ύπνο, στον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του (μειωμένη αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη), στις σχέσεις του με τους άλλους αλλά και στον τρόπο που βιώνει τις καταστάσεις. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με κακή διάθεση, συναίσθημα απογοήτευσης, άγχος και απώλεια του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλιά ήταν ευχάριστες και δηλώνουν παραίτηση από υποχρεώσεις ή ακόμα και από τη φροντίδα του εαυτού.

Στη συγκεκριμένη ομάδα οι ωφελούμενοι θα μάθουν να:

·         Εφαρμόζουν τεχνικές χαλάρωσης και καταπολέμησης του άγχους

·         Ελέγχουν τις αρνητικές σκέψεις και να μειώνουν τα καταθλιπτικά συναισθήματα

·         Να αναγνωρίζουν και να αντικαθιστούν μη λειτουργικές συμπεριφορές

·         Να διεκδικούν τους στόχους τους και τα δικαιώματά τους

 

2. Ομαδικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση του Κοινωνικού Άγχους και την Εκπαίδευση στη Διεκδικητικότητα.

Το κοινωνικό άγχος είναι ένας έντονος και επίμονος φόβος έναντι μιας ή περισσότερων κοινωνικών καταστάσεων ή καταστάσεων επίδοσης στις οποίες το άτομο είναι εκτεθειμένο σε άγνωστους ανθρώπους ή πιθανόν να εξετάζεται από άλλους. Το άτομο φοβάται ότι θα ενεργήσει με έναν τρόπο ή θα εκδηλώσει συμπτώματα άγχους, που θα είναι ταπεινωτικός και θα το φέρει σε αμηχανία. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι το κοινωνικό άγχος είναι το άγχος που οφείλεται στην ανησυχία που έχει κανείς για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνον.

Στη συγκεκριμένη ομάδα οι ωφελούμενοι θα μάθουν να:

·         Αναγνωρίζουν το κοινωνικό τους άγχος

·         Αναγνωρίζουν τα πραγματικά τους συναισθήματα στις ανάγκες, τις επιθυμίες και στα δικαιώματά τους

·         Φέρνουν στην επιφάνεια τις σκέψεις που τους προκαλούν το άγχος και τα δύσφορα συναισθήματα

·         Εξασκούν διεκδικητική συμπεριφορά σε σχέση με το τι αναμένουν οι άλλοι από αυτούς

·         Κατανοούν τα πλεονεκτήματα της διεκδικητικής συμπεριφοράς και την αναγκαιότητα της αλλαγής της συμπεριφοράς τους

 

3. Ομαδικό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Γενικευμένης Αγχώδης Διαταραχής με ή χωρίς Κρίσεις Πανικού. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που συναντούν δυσκολίες στο χειρισμό του άγχους και  το βιώνουν επίμονα μαζί με ένα πλήθος ποικίλων οργανικών αντιδράσεων, όπως τρεμούλα, νευρικότητα, ένταση, ιδρώτα, ζαλάδα, φόβο και ευερεθιστότητα. Στόχος του προγράμματος είναι η διαχείριση του άγχους και των συνεπειών του.

Στη συγκεκριμένη ομάδα οι ωφελούμενοι θα μάθουν:

·         Τι είναι το άγχος

·         Τι είναι χαλάρωση και πως επιτυγχάνεται

·         Δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων

·         Ανάλυση και τροποποίηση των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών

·         Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά

 

Τα παραπάνω προγράμματα εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες και σε άλλες χώρες, με πλήθος ερευνών να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Είναι στοχευμένα και διάρκειας 12 συνεδριών το κάθε ένα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.